عصاره خوبی

محصولات طبیعی هنناب (HÜNNAP)، زنده نگهداشتن و نشر لذت سنتی و شفادار آناتولی را در اهداف اصلی خود قرار داده است.

طعم ها و لذت های ما از آناتولی


یک ضرب المثل شرقی می گوید " انسان همان موادی می باشد که می خورد". با شهرنشینی شدن و مدرن سازی، انسان ها بصورت تراژدی و غم انگیزی از خاک و خلوصی فاصله گرفته اند. سرعت سریع و پر تنش زندگی و درمابین فشارهای کار روزانه انسان خود را از نظر روحی و بدنی در حالت تعلیق احساس می کند و انسان خود را مایوسانه در احاطه یک فشار در زندگی احساس می کند. انسان خیلی زود خسته شده و بطور مداوم اعصابش خراب می شود. انسان برای اینکه از سرعت زندگی عقب نماند عادات غذائی و غذا خوردنش هم تغییر می نماید. با غذاهای حاضری و غیرطبیعی خود را وفق می دهد و با جمع آوری تمام این موارد متاسفانه دیر متوجه می شویم که زمینه های بیماری ها فراهم می گردد.
ما برای اینکه انسان ها را با طبیعت و با مواد طبیعی دوباره بهم پیوند دهیم راه خود را شروع نمودیم و برای اینکه محصولات سنتی با خلوص بالا که هنوز آغشته نشده و با هزاران سال تجربه بدست آمده را را به سفره های شما وارد نمائیم دست بالا نمودیم، برای اینکه لذت های سنتی آناتولی را با تمام خلوص آنها به شما ارائه نمائیم و برای اینکه یک زندگی قوی تر، سالم تر و شادتر را با هم سلام نمائیم.