بیسکویت کودک حاوی شیر بز

یکی بود یکی نبود...


پایه و اساس یک بدن سالم در انسان از رحم مادر شروع می شود و با تولد توسعه ذهنی، فیزیکی و روحی انسان بصورت بارزتری آشکار می شود.

درمقابل ارزش شیرمادر که نمی توان از آن چشم پوشی نمود، بطور متوسط از 6 ماهگی به بعد احتیاج کودک به اینکه از خارج هم مواد غذایی دریافت نماید افزایش می یابد. دقیقا در این نقطه ماهیت رژیم غذایی اهمیت قابل توجه ای را حائز می شود. داستان کودک با بنیه بی دفاع و بی آلایش و اینکه مواد غذایی چطور و چگونه دریافت شود از پایه تعیین می گردد. هنناب (HÜNNAP) که با فلسفه تولید " عصاره خوبی " سفر خود را آغاز نموده، دقیقا" در چنین مرحله بحرانی تولید یک محصول اساسی و با کیفیت مناسب با طبیعت کودک که قادر به رفع احتیاجات او بوده را توسعه و تولید نمود:

بیسکویت کودک حاوی شیر بز هنناب (HÜNNAP) یک محصول با طعم و لذت بیسکویت کودک که در آن از آرد گندم طبیعی، شیره انگور، آرد خرنوب و به مقدار زیاد از شیر بز استفاده شده است، یک بیسکویت کودک نسل جدید که در این مراحل سنی تمام احتیاجات و مکمل های ویتامینی نوزاد را تامین نموده و رشد قوی، سالم و طبیعی نوزاد را فراهم می نماید. این بیسکویت حاوی گلوکز، مواد نگهدارنده، مواد رنگ کننده و مواد افزودنی نمی باشد. هنناب (HÜNNAP) برای یک زندگی شاد و خوشبخت با عادت تغذیه در دوران اولیه با بیسکویت کودک حاوی شیر بز و با اشتراک گذاری " عصاره خوبی " به راه خود ادامه می دهد.