عصاره خرنوب

خوبی محتوی را باور کن ...

یک هدیه ارزشمند و گرانبها از خاک های آناتولی، یک محصول ویژه که از تقطیر عصاره بهترین میوه خرنوب در جهان بدست آمده است. عصاره خرنوب هنناب (HÜNNAP) با طعم نفیس و با کیفیت خوب خود برای تمام افراد از 7 ساله تا 70 ساله یک پشتیبان قوی برای یک زندگی با کیفیت می باشد.
عصاره خرنوب هنناب (HÜNNAP) با این ویژگی ها در جایزه هاون طلایی که در بخش داروسازی تصویب گردیده به عنوان بهترین محصول غیردارویی سال انتخاب شده است.
محتوی گلوتن نمی باشد.
محتوی شکر اضافی و گلوکز نمی باشد.
مقدار وعده غذایی روزانه دریافت شده
برای 15 ml برای 10 ml
19.195,95 mg 12.797,3 mg میوه خرنوب
3,6 mg (*BRD %22,5) 2,4 mg (*BRD %15) ویتامین B3 (نیاسین)
0,6 µg (*BRD %22,5) 0,4 µg (*BRD %15) ویتامین B12
45 µg (*BRD %22,5) 30 µg (*BRD %15) اسید فولیک
0,315 mg (*BRD %22,5) 0,21 mg (*BRD %15) ویتامین B6
11,25 mg (*BRD %22,5) 30 µg (*BRD %15) بیوتین
* ارزش مرجع تغذیه
سایر ویتامین ها و مواد معدنی دریافت شده از عصاره خرنوب
منیزیم (Mg) 532,2 mg/kg
پتاسیم (K) 12,135 mg/kg
کلسیم (Ca) 943,2 mg/kg
فسفر (P) 805,82 mg/kg
آهن (Fe) 27,09 mg/kg
روی (Zn) 14,81 mg/kg
ویتامین B1 (تیامین) 0,14 mg/kg
فیبر رژیم غذایی محلول شونده 16,1 mg/kg
تجزیه و تحلیل گلوتن <3 ppm AOAC metod