HÜNNAP İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BURS YÖNERGESİ

 1. Hünnap İlaç ve Sağlık Hizmetleri bursuna; ailesinin ekonomik durumu yetersiz olan, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler başvurabilir.

 2. Öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde başka kurumdan da burs alabilir. Ancak bunu başvuru formunda beyan etmek zorundadır.

 3. Burs süresi 8 aydır ve bir eğitim-öğretim yılı boyunca verilir.

 4. Başvurular her yıl mutlaka yenilenmelidir.

 5. Bursiyer öğrenci Burs Komisyonu tarafından belirlenir.


BURS BAŞVURU KOŞULLARI

 1. T.C. Vatandaşı olmak

 2. Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak

 3. T.C. Devlet üniversitelerinin herhangi birinde Eczacılık Fakültesi lisans öğrenimi görüyor olmak

 4. Not ortalaması 2 ve üstünde olmak (1. sınıf öğrencileri hariç)

 5. Disiplin cezası almamış olmak

 6. Sabıka kaydı olmamak

BURS FONUNDAN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Talep Edildiği Takdirde;

 1. Nüfus cüzdanı sureti

 2. Bir adet fotoğraf

 3. Onaylı not dökümü

 4. Ailenin gelir düzeyini gösterir resmi belge

 5. Başvuru formu

BURSUN SÜRESİ

 1. Burslar genellikle, (15 Kasım - 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.


BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak ödenir (8 ay boyunca ödenir). Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir.


Not: Hünnap İlaç ve Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti, bursların kesilmesi ertelenmesi ve burslara dair her türlü değişiklikler için karar alma hakkına sahiptir.