Cistus Nedir?
11.01.2024

Cistus Nedir?

Cistaceae ailesinden bir tür olan Cistus incanus polifenollerden oldukça zengindir. Pembe laden olarak da bilinen Cistus incanus’un birçok çeşidi olup Akdeniz’den Kafkaslara kadar uzanan geniş bir bölgede bulunmaktadır. Bitki özü yüksek oranda polimerik polifenoller içermektedir. Bu bitki türünün antibakteriyel ve antiviral etkinliği uzun süredir bilinmektedir. Ayrıca bu bitkinin özünün influenza A virusuna karşı antiviral etkinliği gösterilmiştir.

Cistus incanus bitkilerinde bulunan “Epigallocatechin gallate” ve “theaflavin digallate” iki yüksek molekül ağırlıklı polifenol türevi olup influenza virusu üzerindeki hemaglutinine bağlanarak virusun enfektivitesini engellemektedir. Bu bileşikler yüksek molekül ağırlıklarından dolayı düşük emilim ve buna bağlı olarak düşük plazma konsantrasyonuna ulaştığı için direkt olarak etki ettiği düşünülmektedir. Biyolojik olarak akif olan düşük molekül ağırlıklı resveratrol gibi polifenoller ise etkilerini hücre içi sinyal yolakları üzerinde göstermektedirler. İnfluenza A virusuna karşı anti-inflamatuvar etkisini ise geç viral proteinlerin salınımını azaltarak gerçekleştirir. Cistus bileşiklerinin ÜSYE olan hastalarda bulguların şiddetini ve ortalama süresini azalttığı gösterilmiştir. Özellikle virusların etken olduğu ÜSYE olan hastalarda ortalama semptom süresi bakterilere oranla daha düşük bulunmuştur. Aynı çalışmada anti-inflamatuvar laboratuvar belirteçlerinden C-reaktif protein (CRP) cistus tedavisi olan deneklerde tedavi almayanlar göre anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır . Polifenollerden zengin olan ve halk arasında yaygın olarak kulllanılan yeşil çay ile cistus bitkisinin ÜSYE’de etkinliği bir çalışmada karşılaştırılmıştır. Cistus tedavisi alan hastalarda yeşil çaya göre ÜSYE bulgularında daha fazla gerileme saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada rinore hariç tüm bulgularının şiddetinde azalma görülmüştür.

Cistus incanus etkinliği hakkında çalışmalar oldukça azdır. Kontrollü randomize bir çalışmada 53 hasta incelenmiş ve boğaz ve ağız kaynaklı, ağrılı enfeksiyonu olan bu hastalarda cistus özünün ağrı üzerine etkinliği gösterilmiştir . Cistus incanus bitkisinin influenza dışında HIV-1 virusu ve flaviviruslara karşı antiviral etkinliği de bulunmaktadır. Özellikle polifenolden zengin bitki özü virüsun zarf proteinlerini hedef almaktadır. Bu sayede virüsun konak hücrelerine bağlanmasını engellemektedir. Özellikle rutin antiviral tedaviye dirençli olgularda kullanıldığında viral replikasyonun engellendiği görülmüştür. Flavivirus ailesinden Ebola virusun zarf proteinlerine direk aktivitesi de mevcuttur . Birkaç araştırmada Cistus incanus bitki özünün Staphylococcus aureus ve Escherichia coli gibi bakterilerin çoğalmasını inhibe ettiği saptanmıştır. Ayrıca yeşil çay içinde bulunan polifenoller sıklıkla çürüğe neden olabilen Streptococcus mutans’ın oral kaviteye bağlanmasını, çoğalmasını engellemekte ve bakterisidal etki gösterebilmektedir .

Alerjik hastalarda günlük polifenol alımının alerjik duyarlaşmayı ve alerjik semptomları azalttığı son çalışmalarda doğrulanmıştır. Alerjik duyarlanma fazında kafeik ve ferulik asit gibi polifenoller çözünebilir potansiyel alerjik bileşikleri hipoallerjenik proteinlerine dönüştürebilmektedir. Polifenoller flavanoidler grubuna ait olup antijen sunan dentritik hücreler üzerinden direkt etki gösterirler. Hücre yüzeyindeki MHC-2 ve ko-stimülatör moleküleri inhibe ederler ve bu şekilde sitokin salınımını önlerler. Kateksin ve türevleri olan polifenoller ise Th-2 hücrelerine bağlı sitokin üretimi ve aktivasyonunu, T ve B hücrelerin inflamatuvar alana göçünü ve IgE üretimini inhibe ederek alerjik bulguların şiddetlenmesini inhibe ederler.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.