خدمات به مشتریان : + 90 0212 657 02 83

Hünnap - هنناب

نظر کارشناس

Hünnap - هنناب

""عصاره خرنوب هنناب (HÜNNAP) با استفاده از روش خلاء ترزیق پرس سرد تولید می شود و ارزش های مواد معدنی و ویتامین ها حفظ می شود.""

Prof.Dr. Mehtap Uysal

محصولات

چرا ما فقط در داروخانه می باشیم

فیتوتراپی (FİTOTERAPİ) فقط در دانشکده های داروسازی تحت عنوان فارماکونولوژی (FARMOKOGNOZİ) یک شاخه علمی می باشد که تدریس می شود. این آموزش را هم فقط داروسازان دریافت می نمایند. تنها گروه شغلی که می توانند داروهایی را که در درمان استفاده می شود و استفاده از داروهای گیاهی و مکمل های طبیعی و دارویی را پیشنهاد نمایند گروه داروسازان می باشند.
به همین دلیل، به عنوان محصولات طبیعی هنناب (HÜNNAP) تمام محصولاتی را که تولید می نمائیم را فقط در داروخانه ها به انسان ها ارائه می نمائیم.

© 2018 - Kurumsal Web Tasarım Alys WEB. Tüm Hakları Saklıdır.